Další medicínské e-zdroje pořízené z projektu Medinfo

2014-09-30 08:50

Od září můžete využívat databáze Medline Complete, DynaMed, SMART ImageBase a archiv Annual Reviews:

  • MEDline Complete - kolekce medicínských a biomedicínských časopisů. Databáze obsahuje aktuálně 2 523 fulltextových časopiseckých titulů, přičemž plné texty všech ročníků jsou dostupné u 1150 časopisů, zbývající tituly mají určité embargo u posledních čísel (např. posledních 12 měsíců pouze abstrakty)
  • DynaMed - prestižní klinický informační zdroj pro medicínu založenou na důkazech, tzv. ?evidence-based medicine? (EBM). Zahrnuje články a reference, tzv. důkazy (evidence), popisující nejefektivnější použité provedené způsoby léčení, které se nejlépe osvědčily na konkrétní nemoc či zdravotní potíž.
  • SMART ImageBase - kolekce medicínských ilustrací a animací, které lze použít pro vzdělávací a výukové účely (např. v prezentacích ve výuce, studijních materiálech atd.).
  • Annual Reviews Archive - archiv plných textů všech kolekcí titulů Annual Reviews z let 1932 -2012.

Zdroje se podařilo pořídit z úspor v projektu Medinfo a jsou pořízeny až do roku 2019.

Více informací a odkaz na zdroje najdete na Portále el. zdrojů MU

Připomínáme, že pro přístup z počítačů mimo univerzitu je třeba mít nastavený tzv. vzdálený přístup



Archiv aktualit