FOODnetBASE a Nutrition and Food Sciences - nové e-zdroje pro výživu a potravinářství

2014-11-21 10:00

Díky spolupráci v projektu OP VaVpI Mendelovy univerzity byly zpřístupněny i pro MU dva nové informační zdroje:

FOODnetBASE
kolekce cca 500 e-knih z oblasti potravinářství. Kolekce pokrývá témata bezpečnosti potravin, regulace výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkumu potravin.
Více informací zde: http://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=423

Nutrition and Food Sciences
Databáze se zaměřením na lidskou výživu a potravinářství. Převážná část obsahu je tvořena plnými texty (články, sborníky z konferencí, zprávy a zveřejněné závěrečné práce).
http://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=424

Přístup funguje ze všech počítačů MU, v případě přístupu z domova použijte vzdálený přístup - vzdálený přístupArchiv aktualit