Průzkum preference online, nebo tištěných studijních textů

2016-04-07 11:00

Obracíme se na všechny studenty s prosbou o zodpovězení dotazníku zjišťujícího, zdali při studiu preferujete tištěné, nebo online studijní texty. Jedná se o mezinárodní dotazníkové šetření, jehož výsledky pomohou zjistit, proč studenti preferují danou formu studijního textu. Dotazník je anonymní a na adrese http://survey.docinfos.fr/index.php/487543?newtest=Y&lang=cs jej lze vyplnit do 15. května 2016. Jeho vyplnění vám zabere max. 8 minut.Archiv aktualit