Washington Manual of Medical Therapeutics - ebook

2016-06-03 13:00

Zkušební přístup pro MU do 30. června

Do konce června lze ze všech počítačů na MU vyzkoušet online přístup do příručky "Washington Manual of Medical Therapeutics". Příručka prezentuje současné léčebné postupy z pohledu evidence-based medicine a diagnostická a terapeutická doporučení pro běžně se vyskytující zdravotní stavy.

Více informací a odkaz na příručku najdete zde

Pro přístup z pc mimo univerzitu nezapomeňte nastavit vzdálený přístup OpenVPN (postup zde )Archiv aktualit