Infolekce pro prváky

2016-09-20 09:00

Zapište se na infolekci

Infolekce je cca 60minutové setkání na začátku akademického roku, během něhož seznámíme účastníky se službami a fungováním Knihovny univerzitního kampusu MU.

Program:

  • Orientace v knihovně (rozdělení oborů, umístění výpočetní a kopírovací techniky)
  • Představení základních knihovních služeb (výpůjční, meziknihovní výpůjční a rešeršní)
  • Praktické seznámení s vyhledáváním knih a časopisů v knihovním katalogu
  • Základní informace o přístupu k online knihám a časopiseckým článkům
Místo zahájení lekce: sraz u Shreka napravo od výpůjčního pultu (přízemí pavilonu A9)Archiv aktualit