Academic Search ULTIMATE - zkušební přístup

2016-12-06 09:54

Do 31. 12. přístup zdarma z počítačů MU do multioborové kolekce od EBSCO

Academic Search ULTIMATE byla přestavena v září 2016 a je novou verzí stávající databáze Academic Search Complete, kterou má MU předplacenu. Nová kolekce pokrývá více publikací - ca 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů, periodik atd., zahrnuje také větší počet plnotextových časopisů indexovaných ve Scopusu a Web of Science.

Odkaz a více informací najdete na Portálu EIZ zde Po otevření odkazu zvolte platformu "EBSCOhost Web", zobrazí se nabídka včetně Academic Search ULTIMATE.

Pro přístup z pc mimo univerzitu nezapomeňte nastavit vzdálený přístup (postup zde )Archiv aktualit