Časopisy Future Medicine - zkušební přístup do 31.12.2017

2017-03-21 08:00

Kolekce medicínských a biomedicínských časopisů

Masarykova univerzita získala zkušební přístup do kolekce vědeckých časopisů z oblasti medicíny a biomedicíny od londýnského vydavatelství Future Medicine. Přístup k plným textům tak můžete využít ze všech univerzitních počítačů až do konce roku.

K časopisům můžete přistupovat přes stránky vydavatele: http://www.futuremedicine.com/action/showJournals

nebo přes Portál el. zdrojů MU: http://ezdroje.muni.cz - Přehled zdrojů - Future Medicine journals

Pro přístup z počítače mimo univerzitu je třeba nastavit vzdálený přístup OpenVPN (postup zde )Archiv aktualit