HSTalks - Biomedical & Life Sciences Lectures

2021-03-05 10:00

přednášky expertů z biomedicínských oborů - zkušební přístup do 31.3.

Kolekce HSTalks nabízí přístup k více než 2,800 přednáškám/prezentacím od předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě (klinická medicína, imunologie, bunečná biologie, mikrobiologie, biochemie, buněčná biologie, embryologie atd.). Prezentace připravili experti z předních univerzit a výzkumných center. Obsah je určen vědcům, učitelům a studentům. Vyučující mohou mj. odkazovat na záznamy jednotlivých přednášek ve svých výukových materiálech nebo osnovách online kurzů.

Přístupovat lze k databázi ze všech počítačů MU na adrese https://hstalks.com/biosci/ .
Pro přístup z pc mimo univerzitu je třeba nastavit vzdálený přístup OpenVPN (postup zde )

Odkaz a více informací najdete v seznamu zdrojů na Portálu EIZ zdeArchiv aktualit