The Cochrane Library - zkušební přístup do 31. 8.

2018-08-08 15:02

Do 31. 8. mají všichni uživatelé zkušební přístup do kolekce The Chochrane Libbrary . Jedná se o kolekci s vysoce kvalitnimi a nezávislými informacemi pro lékařskou praxi a je tvořena bázemi:
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (přes 5 500 záznamů)
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) (cca 9 000 záznamů)
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (pres 550 tis. záznamů)
Cochrane Methodology Register (CMR) (cca 11 000 záznamů)
Health Technology Assessment Database (HTA) (cca 7 500 záznamů)
NHS Economic Evaluation Database (NHSEED) (přes 24 000 záznamů)Archiv aktualit