BMJ Best Practice - zkušební přístup

2018-10-23 15:15

Do 30.11. otevřen online přístup pro MU

Do konce listopadu můžete vyzkoušet přístup k této znalostní klininické databázi nabízející více než 10 000 diagnóz. Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých krocích a pokrývají vlastní diagnózu, prognózy vývoje, způsoby léčby a prevence.

Přístupovat lze k databázi ze všech počítačů MU na adrese http://bestpractice.bmj.com .
Pro přístup z pc mimo univerzitu je třeba nastavit vzdálený přístup OpenVPN (postup zde )

Odkaz a další informace najdete v seznamu zdrojů na Portálu EIZ zdeArchiv aktualit