Přístup k ISI Proceedings (Thomson Reuters)

2009-01-05 10:43

MU má přístup do citační databáze ISI Proceedings , která obsahuje záznamy sborníků a materiálů z konferencí od roku 1990 do současnosti (přes 4.1 miliony příspěvků). Má dvě části:
- Science (přírodní vědy a technika) a
- Social Sciences & Humanities (společenské vědy).
Podrobnější info o zahrnutých oborech , info od producenta Thomson ReutersArchiv aktualit