Časopis Nature

2009-01-14 12:48

Plné texty prestižního časopisu Nature jsou nyní přístupné z počítačů v sítích PřF a Knihovny univerzitního Kampusu v Bohunicích.
Dostupnost do: 31.12.2009. InfoArchiv aktualit