Půjčování a vracení knih během omezeného provozu

2020-05-15 09:30

Knihovna je od 23. dubna částečně otevřená. Kdo může přijít? Jak bude probíhat půjčování a vracení knih?

Aktualizace z 5. května: Knihovna bude od 6. května otevřená od 9 do 15 hod.
Aktualizace z 11. května: Níže popsaný omezený režim bude platit do 31. května.
Aktualizace z 15. května: Smazány informace o e-prezenčce, ke které je dálkový přístup od 18. května nedostupný. Od 18. května už není nutné hlásit knihovníkům své UČO, pomocí kterého kontrolovali platnost čestného prohlášení.

Dle nařízení Vlády ČR mohou od 20. dubna navštěvovat VŠ knihovny i studenti všech ročníků.
Přesto všechny prosíme, aby z preventivních důvodů navštívili naši knihovnu jen ve skutečně nezbytných případech.

Jak se obejít bez návštěvy

 • Všechny výpůjčky byly prodlouženy do konce května/června (konkrétní termíny vrácení svých výpůjček zjistíte po přihlášení ke svému účtu na katalog.muni.cz).
 • Knihy lze také vracet poštou na adresu Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Otevírací doba

Vracení a půjčování knih bude možné učinit v pondělí až pátek v 9.00-15.00 níže uvedeným způsobem za dodržení stanovených podmínek:

Návštěva KUK

 • Vstup do budov MU je povolen pouze studentům, kteří potvrdí čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a nenařízení karantény.
 • Vstup do samotných prostor knihovny není prozatím povolený, proto bude předání knih probíhat pouze u vchodu do knihovny.
 • Pro příchod ke vchodu KUK je určeno schodiště pod Lékařským knihkupectvím. Proto doporučujeme přicházet ke knihovně koridorem s výhledem na FSpS a CEITEC.
 • Pro odchod je určeno schodiště pod Bufetem U Knihovny, proto doporučujeme koridor s výhledem na FN Brno.
 • Před vstupem do pavilonu s knihovnou, na schodištích i během kontaktu s knihovníky dodržujte odstup 2 metry. Zakrytá ústa a nos rouškou jsou samozřejmostí.

Půjčování knih

 • Přes knihovní katalog požádáte KUK o přichystání knih. Viz níže - objednání knih.
 • Knihy si přijdete do KUK vyzvednout následující pracovní den po obdržení potvrzujícího e-mailu (pro jistotu kontrolujte složku spam).
 • Vezměte si s sebou vlastní propisku na podepsání stvrzenky o výpůjčce.
 • Při příchodu ke vchodu KUK sdělíte knihovníkům své jméno a příjmení, a jestli jdete knihy vracet nebo si je vyzvednout.
 • Při půjčování knihovníci přinesou objednané knihy a položí je na vozík, ke kterému přistoupíte až po vyzvání. Zkontrolujete a podepíšete výpůjční lístek vlastní propiskou.
 • S knihami odejdete po schodišti směrem k bufetu a FN Brno.

Objednání knih

 • Knihu si objednáte prostřednictvím katalogu MU na katalog.muni.cz podobně, jako kdybyste si rezervovali dokument (viz návod k rezervacím).
 • Vybírejte Měsíční nebo Semestrální jednotky, které jsou dostupné ve sbírkách KUK - volný výběr nebo KUK - sklad. Po výběru klikněte na "Požadavek" a potvrďte.
 • KUK tak obdrží Váš požadavek.
 • Po nachystání knih Vám zašleme výzvu k vyzvednutí. Knihu si budete moci vyzvednout nejdříve další pracovní den.
 • Upozorňujeme, že v době odeslání potvrzovacího e-mailu už bude kniha připsaná na vaše čtenářské konto.
 • Pokud knihu nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, zrušíme Vaši výpůjčku včetně rezervace a knihu dáme zpět do oběhu.

Vracení knih

 • Vzhledem k prodlouženým výpůjčním lhůtám Vás znovu prosíme o zvážení, zdali je skutečně nezbytné knihu nyní vracet. Pokud ano (např. končíte studium na MU), přijďte do KUK v její omezené otevírací době v pondělí až pátek 9.00-15.00.
 • Při příchodu ke vchodu KUK sdělíte knihovníkům své jméno a příjmení, a jestli jdete knihy vracet nebo si je vyzvednout
 • Při vracení položíte knihy na nachystaný vozík a poodstoupíte, aby knihovníci knihy převzali a ihned je umístili do karanténní místnosti. V této místnosti budou knihy pět dní, až poté budou odečteny z Vašeho čtenářského konta.
 • Poté ihned odejdete po schodišti směrem k bufetu a FN Brno.

Děkujeme za spolupráci a dodržování výše uvedených pokynů.Archiv aktualit