Physiological Reviews - online

2009-01-19 08:19

Physiological Reviews Pro studenty LF je přístupný časopis Physiological Reviews vydávaný The American Physiological Society . Dostupné jsou plné texty z let 1998-2009. Hlavní zaměření na fyziologii a biomedicínské obory, články také z oblasti neurověd, buněčné biologie, biofyziky, patofyziologie a dalších oborů.Archiv aktualit