Writefull: nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů - freetrial pro MU

2020-06-08 11:00

freetrial pro MU do 10. 7. 2020

Zaměstnanci a studenti MU mají do 27.6.2020 možnost bezplatného vyzkoušení nástroje Writefull pro jazykovou korekturu anglických odborných textů (rukopisů vědeckých článků). Konkrétně je dostupná webová verze aplikace v těchto dvou variantách:

Writefull Revise - jazyková korektura anglického textu
https://revise-muni-cz.writefull.ai

Writefull Cite - kontrola chybějících citací v textu
https://cite-muni-cz.writefull.ai

Pro přístup z pc mimo univerzitu je třeba nastavit vzdálený přístup VPN (postup zde )Archiv aktualit