Infolekce pro prváky

2021-09-13 11:57

Vše o knihovně - Zapište se zde

Infolekce je cca 60 minutové setkání na začátku akademického roku, během něhož seznámíme účastníky se službami a fungováním Knihovny univerzitního kampusu MU.

Program:

  • Orientace v knihovně (rozdělení oborů, umístění výpočetní a kopírovací techniky)
  • Představení základních knihovních služeb (výpůjční, meziknihovní a rešeršní)
  • Praktické seznámení s vyhledáváním knih a časopisů v knihovním katalogu
  • Základní informace o přístupu k online knihám a časopiseckým článkům
Místo zahájení lekce: sraz u PC studovny B/119 napravo od výpůjčního pultu (přízemí pavilonu A9)Archiv aktualit