SAGE Research Methods Online - zkušební přístup do 3.4.

2022-03-10 10:05

Publikace o metodách výzkumu

SRM slouží vědcům a studentům jako zdroj informací o kvantitativních, kvalitativních a kombinovaných metodách výzkumu. Nabízí více než 100 000 stránek z publikací vydavatelství SAGE, které se zabývají metodami výzkumu (knihy, příručky, encyklopedie, časopisy, videa, případové studie, podcasty).
Více informací a odkaz na zdroj zde

Přístup funguje ze všech počítačů MU. Pro přístup z počítače mimo síť MU je třeba nastavit si vzdálený přístup přes VPN.Archiv aktualit