Zkušební přístup MEDLINE a CINAHL 26.2.-30.4.2009

2009-02-25 14:31

Využijte bezplatný dvouměsíční přístup do bází Medline with Full Text a CINAHL with Full Text firmy Ebsco.

  • MEDLINE with Full Text:
    Světová biomedicínská databáze zahrnuje plné texty 1406 časopisů, řada z nich dostupná až do roku 1965. Ve více než 1000 časopisech lze přímo pracovat s obrazovým materiálem (ilustracemi, tabulkami, grafy, fotografiemi). Info o databázi
  • CINAHL with Full Text:
    Nejobsáhlejší plnotextový zdroj informací o ošetřovatelství, zdravotní péči a dalších příbuzných disciplínách. Obsahuje plné texty více než 600 časopisů, s retrospektivou až do roku 1981. Informace o databázi , tipy na vyhledávání, uživatelské příručky, aj.Archiv aktualit