Zahájení projektu Zlepšení infrastruktury pro edukační aktivity v Knihovně univerzitního kampusu (CZ.06.04.04/00/22_002/0000303)

2023-03-24 12:00

V březnu 2023 jsme zahájili realizaci projektu Zlepšení infrastruktury pro edukační aktivity v Knihovně univerzitního kampusu (CZ.06.04.04/00/22_002/0000303) spolufinancováno Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Masarykovou univerzitou.
Cílem projektu je modernizace IT vybavení pro práci s elektronickými informačními zdroji. Záměrem je i zlepšení akustických vlastností studoven a zaměstnaneckých prostor v Knihovně univerzitního kampusu. V rámci projektu budou zakoupeny nové počítače a zvýšena neprůzvučnost studoven a kanceláří v knihovně.


Období řešení: 3/2023 - 2/2024Archiv aktualit