Změna vyhledávacího prostředí Ovid

2009-03-16 09:37

Databáze společnosti Ovid přecházejí z dosavadního prostředí SilverPlatter WebSPIRS na nové rozhraní OvidSP. Do konce března funguje duální přístup přes obě rozhraní, od 1.4. budou databáze dostupné výhradně na platformě OvidSP.
Na LF MU jde o databáze Embase, Evidence Based Medicine Reviews a Medline (Ovid SP), z PřF MU se přechod týká databází Biological Abstracts, Geobase, Georef a Zoological Record.
Informace, manuály, často kladené dotazy aj. k OvidSP .Archiv aktualit