IROP: Výběr stavební firmy

2023-05-04 07:16

V těchto dnech probíhá výběr stavební firmy na odhlučnění skupinových studoven a zaměstnaneckých prostor v hlavních studovnách naší knihovny. Cílem stavební úpravy je zvýšit neprůzvučnost stěn a umožnit našim návštěvníkům využívat skupinové studovny, aby hluk z nich nepronikal do okolních prostor knihovny. Stavební úprava je hrazena z projektu Zlepšení infrastruktury pro edukační aktivity v Knihovně univerzitního kampusu (CZ.06.04.04/00/22_002/0000303), který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zlepšení akustických vlastností studoven a zaměstnaneckých prostor v Knihovně univerzitního kampusu a modernizace IT vybavení pro práci s elektronickými informačními zdroji.

Období řešení: 3/2023 - 2/2024Archiv aktualit