IROP: Zprovoznění počítačů

2023-06-01 16:50

V těchto dnech CIT SUKB již dokončuje výměnu počítačů v našich studovnách. Počítače jsou pořizovány z projektu Zlepšení infrastruktury pro edukační aktivity v Knihovně univerzitního kampusu (CZ.06.04.04/00/22_002/0000303), který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace IT vybavení pro práci s elektronickými informačními zdroji. Záměrem je i zlepšení akustických vlastností studoven a zaměstnaneckých prostor v Knihovně univerzitního kampusu. V rámci projektu budou zakoupeny nové počítače a zvýšena neprůzvučnost studoven a kanceláří v knihovně.

Období řešení: 3/2023–2/2024Archiv aktualit