Mezinárodní klasifikace nemocí

2010-01-13 09:23

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů publikovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je systém kódů pro klasifikaci nemocí, poruch, zdravotních problémů, příznaků a příčin poranění. Celosvětově se používá pro statistické a analytické účely (např. porovnávání dat o úmrtnosti a nemocech), řízení zdravotní politiky a pro potřeby zdravotních pojišťoven. K dispozici Vám je oficiální český překlad desáté revize MKN-10 vypracovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) i původní anglická verze .Archiv aktualit