Objednávka prezentace elektronického zdroje

Knihovna univerzitního kampusu MU nabízí pracovištím Lékařské fakulty (včetně pracovišť fakultních nemocnic) a pracovištím Přírodovědecké fakulty lokalizovaných v Univerzitním kampusu Bohunice prezentace elektronických zdrojů licencovaných Masarykovou univerzitou a jejími fakultami.

Služba spočívá v osobní návštěvě zaměstnance knihovny na pracovišti, jediným požadavkem na pracoviště je zajištění místnosti vybavené počítačem připojeným na internet a dataprojektorem. V případě pracovišť LF lokalizovaných mimo Masarykovu univerzitu je nezbytné před konáním prezentace zajistit připojení do sítě MU.

V případě zájmu o prezentaci vyplňte níže uvedený formulář, kterým službu objednáte (pole označená hvězdičkou jsou povinná). Následně budete kontaktováni zaměstnancem knihovny, který pro vás prezentaci připraví.

Jméno žadatele (UČO) *
Pracoviště (katedra, klinika) *
Email *
Telefonní číslo

Vyberte elektronický zdroj, jehož prezentaci požadujete.
Za názvem každého zdroje uvádíme plánovanou délku prezentace v minutách. V případě zájmu o více zdrojů s knihovna s pracoviště domluví na koncepci prezentace, aby nebyla delší než 90 minut.
Multioborové databázeBiologie/BiomedicínaChemie

Lékařství
Poznámka k objednávce:


Facebook KUK
Instagram KUK