Vyučované předměty

Knihovna zajišťuje výuku řádných předmětů na Lékařské fakultě MU a Fakultě sportovních studií MU, ve kterých jsou studenti seznámeni s problematikou vyhledávání informací a jejich následným zpracováním s cílem vytvořit seminární nebo kvalifikační práce. Výuka je zaměřena především na seznámení s elektronickými informačními zdroji, dále pak s knihovnickými službami, základními pravidly tvorby odborných textu a vytváření bibliografických citací.

Lékařská fakulta

DSVIz01 Získávání vědeckých informací předmět je formou blended learningu (e-learning s dobrovolnou účastí na praktických civčeních) určen studentům doktorských studijních programů LF MU
VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu e-learningový kurz je určen studentům bakalářských a magisterských programů LF MU
aVLIL021 Information literacy e-learningový kurz je určen je určen studentům anglických studijních programů LF MU.

Fakulta sportovních studií

v2045 Informační výchova e-learningový kurz je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů FSpS MUZpět na předchozí stranu
Facebook KUK
Instagram KUK