Školení pro zaměstnance

Knihovna univerzitního kampusu nabízí svým uživatelům skupinová školení zaměřená především na vyhledávání odborných informací v online databázích, problematiku citování a tvorbu bibliografických citací. Pro pracoviště mimo Univerzitní kampus je možné uskutečnit školení v jejich prostorách.

Objednat školení pro své pracoviště

DOKUMENTY

Prezentace EIZBude otevřeno nové okno pro pracovníky fakultních nemocnic
Uskutečněná školení


Speciální kurz pro předmět BZBP0521p Propedeutika bakalářské práce (3 x 2 vyučovací hodiny)

Prezentace EIZ licencovaných MU pro akademické pracovníky a doktorandy vybraných nemocničních klinik

Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • II. chirurgická klinika
  • Anesteziologicko-resuscitační klinika
  • Klinika plastické a estetické chirurgie
  • II. interní klinika
  • Klinika nemocí očních a optometrie
  • Klinika pracovního lékařství
  • Neurologická klinika
Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice
  • Klinika dětské neurologie
Fakultní nemocnice Brno - Nemocnice Bohunice
Teoretická pracoviště LF
Pracoviště PřF
  • Geografický ústav PřF - prezentace EndNoteWeb
Facebook KUK
Instagram KUK