Materiály, návody, nápověda

Knihovní služby

Vyhledávání v katalogu MU
České a zahraniční souborné katalogy
Meziknihovní výpůjční služba v KUK

Jak vyhledat literaturu k tématu

Obecná pravidla rešeršního postupu
Modelový příklad rešeršního postupu
Evaluace informací na internetu


Elektronické informační zdroje, průvodce databázemi

Portál EIZ MU
Discovery

Nastavení vzdáleného přístupu - OpenVPN
Karger Online Journals
Medline (OvidSP)
Medline (PubMed)
Medvik
Pathology Images
ProQuest
ScienceDirect
Scopus
SpringerLink
Thieme ElectronicBook Library
Web of Science
Wiley Online Library


Publikování a citování

Pravidla psaní odborného článku
Obecná pravidla tvorby kvalifikační práce, abstrakt, anotace, resumé
Citační rozcestník (přednáška o citování, návody k citačním stylům, citační manažer Zotero)
Predátorské časopisy


Citační manažery a správa publikační činnosti

Zotero
Možnosti prezentace publikační činnosti a její citovanosti na Internetu (video dostupné po přihlášení do ISu)


Hodnocení odborné kvality časopisů a publikační činnosti autora

Hodnocení kvality publikační činnosti (impact factor, SNIP, SJR, h-index, citační analýza)





Zpět na hlavní stranu
Facebook KUK