Nové knihy v e-prezenčce

2020-04-21 09:30

V návaznosti na aktuální situaci skenujeme nejpůjčovanější tituly, které chybí v e-prezenčce.

Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Kompletní seznam ve formátu XLS najdete pod tímto odkazem (nebo PDF ). V seznamu můžete filtrovat podle oborů a data aktualizace seznamu.

 • 25/3: do e-prezenčky a seznamu přidáno prvních 14 titulů
 • 26/3: přidáno 26 titulů
 • 27/3: přidáno 11 titulů
 • 30/3: přidáno 18 titulů
 • 6/4: přidány 4 tituly
 • 15/4: přidány 2 tituly
 • 23/4: přidány 2 tituly
 • 29/4: přidány 4 tituly
 • 6/5: přidáno 5 titulů
Skenování probíhá ve ztížených podmínkách a upravené soubory musí projít dalším zpracováním v Knihovnicko-informačním centru MU. Proto děkujeme za pochopení a trpělivost.
Více informací o dočasně zpřístupněné e-prezenčce se dozvíte zde .

V e-prezenčce nově najdete například tyto tituly:
 • Lékařství
  • Dermatovenerologie (J. Štork, 2013)
  • Junqueira's basic histology (A. Mescher, 2016)
  • Memorix anatomy (R. Hudák, 2015)
  • Memorix histologie (J. Balko, 2016)
  • Pathophysiology (I. Damjanov, 2009)
  • Patofyziologie v obrazech (G. Pávková, 2016)
  • Patologie (ed. J. Zámečník, 2019)
  • Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (J. Špinar, 2013)
  • Přehled obecné histologie (S. Čech, 2011)
  • Soudní lékařství. I. díl (M. Hirt, 2015)
  • Soudní lékařství. II. díl (M. Hirt, 2016)
  • a další...
 • Chemie
  • Analytická chemie (D. Skoog, 2019)
  • Biochemie : chemický pohled na biologický svět (M. Kodíček, 2018)
  • Hmotnostní spektrometrie (J. Vřešťál, 2000)
  • Chemická syntéza - návody k praktiku (J. Literák, 2012)
  • Chemometrie a chemická metrologie (K. Eckschlager, 1986)
  • Instrumental analysis (R. M. Granger, 2017)
  • Instrumentální analytická chemie - praktikum (M. Farková, 2011)
  • Laboratorní technika (J. Příhoda, 2012)
  • Metody chemického výzkumu - praktikum (M. Farková, 2012)
  • Pomůcka pro seminář z obecné chemie (J. Příhoda, 2012)
  • Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie (J. Literák, 2012)
 • Biologie
  • Biochemistry and Molecular Biology of Plants (B. Buchanan, 2015)
  • Gen: o dědičnosti v našich osudech (S. Mukherjee, 2019)
  • Genetika (D. Snustad, 2009)
  • Lékařská fyzika a biofyzika (V. Mornstein, 2018)
  • Obrazový průvodce anatomií rostlin (A. Lux, 2017)
  • Základy biofyziky a zdravotnické techniky (I. Hrazdira, 2006)
  • Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky (B. Alberts, 2004)
  • Základy obecné mikrobiologie (M. Němec, 2015)
 • Sport
  • Bruslení (J. Pavlíček, 1958)
  • Management, marketing a ekonomika sportu (J. Nová, 2016)
  • Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie (V. Moudr, 2017)
  • Projektový management ve sportu (J. Rektořík, 2015)
  • Psychologie koučování pro trenéry a manažery (A. Blažej, 2018)
  • Regenerace a výživa ve sportu (M. Bernacikova, 2017)
  • Sportovní trénink (T. Perič, 2010)
  • Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově (Z. Reguli, 2007)
  • Základy biomechaniky tělesných cvičení (M. Kalichová, 2011)
 • Humanitní a společenské vědy
  • Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání (Š. Miková, 2010)
cyklus e-prezenckaArchiv aktualit