VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu

1. Po tomto kurzu budete schopni k odbornému tématu:

  • samostatně vyhledávat plné texty odborných knih a časopisů v knihovnách i online databázích,
  • správně vyhodnotit relevantnost vyhledaných informací,
  • psát odborný text (článek, diplomovou práci apod.),
  • správně citovat použitou literaturu v souladu s publikační a citační etikou, tj. nedopouštět se plagiátorství,
  • využívat online aplikace, které usnadňují citování nebo umožňují správu Vaší publikační činnosti.
V kurzu je kladen důraz na to, abyste získali výše uvedené praktcké dovednosti. Proto jestli se připravujete psát nebo již píšete odborný text nebo diplomovou práci, bude Vám umožněno plnění všech úkolů v návaznosti na Vaše téma.


2. Výuka probíhá formou e-learningu:

  • Kurz probíhá formou e-learningové výuky v Informačním systému MU, tzn. nenavštěvujete žádné přednášky.
  • Veškeré výukové materiály včetně zadání úkolů najdete v interaktivní osnově předmětu (po přihlášení do ISu).


3. Podmínky zápočtu:

Zápočet bude zapsán studentům, kteří v průběhu semestru splní všechny úkoly v zadaném termínu.


4. Jak si registrovat předmět:

Studenti si předmět registrují sami - návod na registraci (místo starého kódu VSIV021 vepiště VLLL021). Zápis předmětu lze provést přes odkaz "Automaticky zapsat bezproblémové registrace v období zápisu", který se nachází na téže stránce, kde je odkaz na registraci. Pokud skončilo období registrace, vyčkejte s registrací/zápisem předmětu do období zápisu (viz harmonogram období).Kontaktní osoba: Jiří KratochvílZpět na předchozí stranu

Předmět je určen všem studentům Bc. nebo Mgr. oborů LF kromě oborů porodní asistence a zdravotní záchranář, kteří s vyučovanou problematikou mají vlastní povinný předmět.

Facebook KUK
Instagram KUK