DSVIz01 Získávání vědeckých informací - podzim 2021


1. Po tomto kurzu budete schopni k odbornému tématu:

  • samostatně vyhledávat plné texty odborných knih a časopisů v knihovnách i online databázích,
  • správně vyhodnotit relevantnost vyhledaných informací,
  • psát odborný text (článek, diplomovou práci apod.),
  • správně citovat použitou literaturu v souladu s publikační a citační etikou, tj. nedopouštět se plagiátorství,
  • využívat online aplikace, které usnadňují citování nebo umožňují správu Vaší publikační činnosti,
  • vyhnout se riziku publikování v predátorském časopise.

Detailní informace o kurzu naleznete v interaktivní osnově kurzu.


2. Termíny výuky

Výuka probíhá formou blended learningu, což je kombinace e-learningu s kontaktní výukou. V praxi to znamená, že formou samostudia si prostudujete studijní materiály dostupné ve výše uvedené interaktivní osnově a dobrovolně se můžete zúčastnit praktických cvičení, která se budou konat v termínech uvedených ve výše zmíněné interaktivní osnově. V případě zájmu zúčastnit se cvičení, je z důvodu omezené kapacity učebny předem se přihlásit do příslušné seminární skupiny (návod na zápis do seminární skupiny). Do každé skupiny se lze přihlásit nejpozději den před jejím konáním.

3. Max. počet studentů v předmětu: 40

Max. počet studentů v seminární skupině: 16


4. Registrace, zápis a přihlášení do seminární skupiny:

a) Studenti si předmět registrují sami - návod na registraci.
b) Zápis předmětu lze provést přes odkaz "Automaticky zapsat bezproblémové registrace v období zápisu", který se nachází na téže stránce, kde je odkaz na registraci.
c) Studenti, kteří mají zájem dobrovolně se zúčastnit některého z praktického cvičení, se musejí zapsat do příslušné seminární skupiny (návod na zápis do skupiny). Z důvodu kapacity učebny se do seminární skupiny může zapsat max. 16 studentů.

5. Podmínky zápočtu:

  • Absolvování pretestu a posttestu (o zaktivnění odkazů budou přihlášení studenti s předstihem informování e-mailem) na zjištění míry zvýšení znalostí doktorandů před a po absolvování kurzu.
  • Vypracování všech úkolů ve stanovených termínech

6. Kontakt na vyučujícího:

V organizačních záležitostech se obracejte na J. Kratochvíla, E-mail: kratec@ukb.muni.cz, Telefon: 549 49 3710.
Při e-mailovém kontaktu zásadně pište z univerzitní e-mailové adresy (med.muni.cz nebo mail.muni.cz) kvůli Vaší jednoznačné identifikaci. Dotazy zaslané z jiné e-mailové adresy (např. gmail.com, seznam.cz, centrum.cz aj.) mohou zapadnout do spamu.

8. Literatura:

Pro potřeby výuky byla vydána skripta: KRATOCHVÍL, Jiří - SEJK, Petr. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5535-3. Skripta lze zakoupit v Lékařském knihkupectvíBude otevřeno nové okno, pavilon A9, Univerzitní kampus Bohunice.


Zpět na předchozí stranu
Facebook KUK
Instagram KUK