Profil knihovny

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (KUK) vznikla 1. března 2007 organizační změnou (transformace Ústřední knihovny LF MU, Knihovny FSpS a integrací části Ústřední knihovny PřF MU) a jejím začleněním pod Správu Univerzitního kampusu Bohunice.

V současnosti knihovna poskytuje služby fakultám lékařské, přírodovědecké (pouze obory chemie, biochemie a biologie), sportovních studií a Středoevropskému technologickému institutu (CEITEC), z jejich rozpočtů jsou hrazeny náklady knihovny. Knihovna spravuje 215 tis. svazků (z toho 160 tis. v majetku LF, 34 tis. PřF, 14 tis. FSpS, 114 CEITEC a 7 tis. KUK), přičemž po dokončení výstavby Univerzitního kampusu Bohunice je plánována integrace fondů biologických ústavů PřF (160 tis. svazků).

Rozloha knihovny je 3000m2 s 4225 m polic ve volném výběru a 8577 m polic v podzemních skladech, čímž je knihovna koncipována pro max. 500 tis. svazků. Uživatelé mají v knihovně k dispozici 560 studijních míst, z nichž 121 míst je vybaveno výpočetní technikou. Celý pavilon, v němž knihovna sídlí, je vybaven signálem bezdrátového připojení k internetu pro uživatele z MU, případně možností připojení k síti eduroam pro osoby z jiných univerzit.

V roce 2011 obdržela knihovna Cenu INFORUM 2011Bude otevřeno nové okno za elektronickou publikaci Metodika tvorby bibliografických citacíBude otevřeno nové okno a diplom o zařazení knihovny mezi "TOP 5" knihoven v oblasti výkonu a rozvoje vysokoškolských knihoven v rámci středoevropského benchmarkingového měření. V témže roce se Mgr. Zdeňka Dohnálková, vedoucí knihovny, stala nositelkou Čestné medaile Zdeňka Václava TobolkyBude otevřeno nové okno za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví.

Dokumenty knihovny

Facebook KUK
Instagram KUK