Newsletter KUK

Číslo 4 (24. 1. 2018)

 • nové el. zdroje pořízené z CzechELib
 • identifikace publikací ve Web of Science a Scopusu
 • první rok služby "Analza predátorských znaků publikací"
Zobrazit toto číslo newsletteruNo 4 (January 24, 2018)

 • new electronic information sources funded by CzechELib
 • identification of publications in Web of Science and Scopus
 • the first year of a service "Scholarly journal predatory attributes occurence analysis"
Show the issue

Číslo 3 (22. 3. 2017)

 • přehled aktuálních zkušebních přístupů k el. zdrojům
 • přehled předplácených časopisů
 • přednášky o predátorských časopisech a analýzy predátorských znaků publikací
 • seminář Publishing and Reviewing for Scientific Journals
Zobrazit toto číslo newsletteruNo 3 (March 22, 2017)

 • current trial accesses to electronic resources
 • list of subscribed journals
 • Analysis of the predatory attributes in scholar publication
 • seminar Publishing and Reviewing for Scientific Journals
Show the issue

Číslo 2 (28. 3. 2014)

 • plné texty z jednoho rozhraní: Discovery
 • fondy biologie PřF přestěhovány do KUK
 • jak správně citovat
 • jak rezervovat vypůjčené knihy
Zobrazit toto číslo newsletteruČíslo 1 (6. 12. 2013)

 • nové odborné knihy za 8 mil. Kč
 • provoz knihovny o Vánocích
 • SciFinder pro všechny
 • jak najít záznamy českých medicínských publikací
 • zasílání nových publikací k vašemu tématu z Medline PubMed
 • 77 000 online odborných knih
Zobrazit toto číslo newsletteru
Kontaktní osoba: Jiří KratochvílZpět na úvodní stranu