Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je deponována v dilčích knihovnách, které se nacházejí na jednotlivých fakultních pracovištích včetně brněnských fakultních nemocnic a jež poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště. Za knihovní fondy v dílčí knihovně zodpovídá vedoucí pracoviště, který pověřuje některého ze svých podřízených (např. paní sekretářku, některého z odborných asistentů) péčí o dílčí knihovnu a její knihovní fondy.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu, přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUKBude otevřeno nové okno.Facebook KUK
Instagram KUK